Điều 1: Giới thiệu

1. Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều khoản sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách chấp nhận điều khoản này thông qua việc tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi

Điều 2: Hướng dẫn sử dụng website

1. Về độ tuổi: Người truy cập website phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có ý thức đầy đủ về hành vi dân sự với các giao dịch hàng hóa của mình theo quy định của pháp luật. Trẻ vị thành niên truy cập phải dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.
2. Trang web này dùng để cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi sản xuất, cung cấp nên những nhận xét hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng. Tất cả các ý kiến góp ý, đóng góp xây dựng hay phê bình chúng tôi đều tiếp nhận với tinh thần cầu thị, và là tài sản của chúng tôi. Các ý kiến giả mạo được phát hiện sẽ dẫn tới việc khóa tài khoản ngay lập tức, hoặc chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyền sở hữu trí tuệ

1. “Kiến trúc nhà Việt” là website được đăng ký bản quyền bởi Công ty Cổ phần HBT Việt Nam, các thông tin trong website này bao gồm Logo thương hiệu, các hình ảnh, hình minh họa, các bản vẽ thiết kế, các video, các tư liệu và cách trưng bày sản phẩm thuộc bản quyền của HBT. Chính vì vậy, người dùng không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản.
2. Để yêu cầu sử dụng nội dung, khách hàng có thể liên hệ theo Hotline: 0789 626 626 hoặc Email: kientrucvietvnn@gmail.com Nếu được chấp thuận, khách hàng phải đảm bảo là việc sử dụng nội dung website của mình không vi phạm quyền/lợi ích của cá nhân, tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://kientrucnhaviet.com.vn/

Điều 4: Chấp nhận đơn hàng và giá cả

1. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách.
2. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận đơn hàng.

Điều 5: Giới hạn trách nhiệm

1. HBT sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, website; trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của HBT.
2. Như một điều kiện khi sử dụng website này và dịch vụ, bạn đồng ý rằng HBT, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của HBT sẽ không chịu trách nhiệm với bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với website này hay sử dụng các sản phẩm dịch vụ của HBT.
3. HBT sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các thiệt hại trực tiếp/gián tiếp/ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, thông tin của các website của bên thứ ba có liên kết với website https://kientrucnhaviet.com.vn/
4. HBT không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. HBT khuyến nghị bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. HBT không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả của bạn sau khi sử dụng dịch vụ.